można milczeć i milczeniem kogoś ranić.

można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
Posted by bubbleabout four years ago
Appears in these collections